Close Menu

OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. Het OBN kennisnetwerk bestaat dit jaar 35 jaar. 35 jaar kracht van kennis voor natuurherstel.  Bekijk de korte animatiefilm over OBN.

OBN Natuurkennis werkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling voor programma natuur in opdracht van het ministerie van LNV.

Nieuws

> 13-06-2024 Herziene brochure: Kansen voor fauna in natuurbeheer
> 24-05-2024 Raad en Daad: Aanpak van stuifzandherstelbeheer: Natuurbeheerplan Oudsbergen 
22-05-2024 Raad en Daad: Hoe kan natuurinclusieve landbouw bijdragen aan PAGW in het rivierengebied?
22-05-2024 Raad en Daad: Kleefaarde: ontstaan, voorkomen en eigenschappen, Zuid-Limburgse bodem.
16-05-2024 Rapport Monitoring Kieviten in Nederlandse graslanden 
25-04-2024 OBN rapport: Stimulering jonge verlanding tot nieuwe trilvenen
> 19-04-2024 Nieuwe brochure: Het Heuvelland - landschap om te koesteren
18-04-2024 Oud water in de nieuwe tijd (Boek 35 jaar beheer en inrichting in de Drentsche Aa)

Landschappen

Bij elk landschap is aangegeven welke beheertypen hieronder vallen. 
 

  • = Beekdallandschap
  • = Cultuurlandschap
  • = Droog zandlandschap
  • = Duin- en kustlandschap
  • = Grote zoete wateren
  • = Heuvellandschap
  • = Laagveen- en zeekleilandschap
  • = Nat zandlandschap
  • = Rivierenlandschap
  • = Zee en wad