Close Menu

Landschappen

De natuur in Nederland is divers: duinen, heidevelden, moerassen, bossen en ga zo maar door. Verschillende typen natuur komen ook niet overal in gelijke mate voor. Hoogveen vinden we bijvoorbeeld alleen op de hoger gelegen zandgronden waar regenwater stagneer, en de bossen in Limburg zijn heel anders dan die in de duinen. Dat komt door verschillen in ontstaansgeschiedenis (door rivieren, de zee, ijstijden en wind), de grondsoort (zand, leem of klei en veen), processen (kwel, overstroming, verstuiving), reliĆ«f, waterhuishouding en gebruik door de mens.

Daardoor verschillen de groei- en leefomstandigheden voor planten en dieren van plek tot plek, zowel op regionale als lokale schaal, en kunnen we verschillende natuurtypen en - nog specifieker - verschillende beheertypen onderscheiden. Elk landschap heeft een eigen (kenmerkende) set van beheertypen. 

Het OBN Kennisnetwerk richt zich op de volgende landschapstypen:

Elk landschapstype heeft binnen het Kennisnetwerk OBN haar eigen deskundigenteam, met uitzondering van Grote zoete wateren en Zee en wad. Deze landschappen worden wel beschreven op deze website, maar hier vindt door het Kennisnetwerk OBN (nog) geen onderzoek plaats.