Close Menu

Historie

Halverwege de jaren tachtig ontstond het besef dat het beleid voor bescherming van bos en natuur tegen verzuring, vermesting en verdroging niet snel genoeg tot resultaten zou gaan leiden. Extra maatregelen waren nodig en deze maatregelen vormen de kern van het 'Overlevingsplan Bos en Natuur' en de regeling 'Effectgerichte Maatregelen' (EGM)

Het Kennisnetwerk OBN was van oudsher gekoppeld aan het Subsidieprogramma Effectgerichte Maatregelen (EGM) als advies- en onderzoeksprogramma van het ministerie Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / Economische Zaken (EZ). Zie voor OBN-rapporten over onderzoek in het kader van deze regeling de publicaties. Gerekend vanaf de start van de regeling EGM in 1989, is het OBN nu ruim 30 jaar actief. Het is een succesvolle organisatie geworden door het testen van herstelmaatregelen en het steeds verder verbeteren van die maatregelen door evaluatie en monitoring van de resultaten.

De uitgevoerde effectgerichte maatregelen hebben inmiddels geresulteerd in terugkeer of toename van talrijke bedreigde soorten

Vanwege de goede resultaten van het kennisnetwerk is in 2006 de doelstelling verbreed naar natuurherstel in het algemeen en de werkwijze verbreed naar de landschapsschaal. 

> Lees meer