Close Menu

Vraag advies

Raad en Daad

Beleidsmakers en beheerders zitten vaak met kennisvragen waarvan het antwoord niet direct is terug te vinden is in een rapport. En dat terwijl collega’s en wetenschappers het antwoord vaak wel in hun hoofd hebben of relatief gemakkelijk kunnen formuleren. Voor dit soort vragen hebben we de Raad en Daad-functie in het leven geroepen.

Voor de beantwoording wordt geen nieuw onderzoek uitgezet, maar gebruiken de OBN-deskundigen beschikbare resultaten en ervaringen, die op een nieuwe manier gebundeld worden. In het Uitvoeringsprogramma Natuur zijn extra mogelijkheden voor deze vorm van adviseren, omdat het kortere trajecten mogelijk maakt, die sterk praktijk- en probleemoplossend gericht zijn.

  • Het advies wordt gepubliceerd zodat ook andere beheerders daarvan kunnen leren.
  • Het advies is gratis. De tegenprestatie voor de aanvrager is om de resultaten van het advies breder te delen in bijvoorbeeld een workshop of presentatie.
  • Kijk voor eerdere Raad en Daad-adviezen op de website Natuurkennis bij Publicaties, onder ‘Raad & daad’.

Voor het aanvragen van dit Raad en Daad advies kunt u contact opnemen met g.vanduinhoven@vbne.nl.