Close Menu

Wat doet OBN

Kennisontwikkeling en kennisverspreiding zijn de belangrijkste werkzaamheden van het OBN Kennisnetwerk.

Kennisontwikkeling
Elk jaar worden 6 tot 8 onderzoeken opgestart. Deze zijn vaak meerjarig en experimenteel in het veld. Doel van het OBN-onderzoek is dat de onderzoeken resulteren in concrete herstel- en beheermaatregelen zodat terreinbeheerders de natuur kunnen herstellen en/of de natuur verder kan worden ontwikkeld. Daarbij wordt waar mogelijk een koppeling gemaakt met andere maatschappelijke belangen of ecosysteemdiensten van natuur en biodiversiteit zoals zeespiegelstijging, klimaatverandering, veiligheid, waterberging, vastlegging van CO2 en benutting zoals oogst van hout en biomassa, plaagbestrijding en bestuiving. Hiervoor wordt samen gewerkt met de provincies, ministeries, de waterschappen, Rijkswaterstaat en andere onderzoeksprogramma’s zoals Stichting Toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA), het Faunafonds, het NKWK/Deltaprogramma.

Kennisverspreiding
Om de door het Kennisnetwerk OBN ontwikkelde kennis te verspreiden publiceert het OBN rapporten, brochures, nieuwsbrieven; geeft het OBN adviezen en organiseert zij symposia en veldwerkplaatsen.
Alle OBN-rapporten en overige publicaties zijn als pdf beschikbaar of te bestellen, mits nog voorradig via info@vbne.nl.
Het Kennisnetwerk OBN publiceert elk kwartaal een nieuwsbrief in het Vakblad Natuur Bos en Landschap en (onregelmatig) een digitale nieuwsbrief.

Gebiedsgericht advies
Hebt u problemen of vragen wat betreft het beheer van uw bos, grasland, landgoed, beek of gebied? Het is voor iedere beheerder in Nederland mogelijk een gebiedsgericht advies voor een concreet beheerprobleem te vragen aan het Kennisnetwerk OBN. Het advies wordt opgesteld door een van de deskundigenteams; elk deskundigenteam richt zich op een specifiek landschap.
Het kennisnetwerk betaalt 50% van de kosten en de aanvrager betaalt de andere 50%. Het advies wordt gepubliceerd zodat ook andere beheerders daarvan kunnen leren. Neem voor het aanvragen van een advies contact op met de VBNE of met de secretaris van het betreffende deskundigenteam.

Veldwerkplaatsen
Het kennisnetwerk OBN verspreidt de nieuw ontwikkelde kennis door middel van veldwerkplaatsen. Dat zijn kleinschalige bijeenkomsten in het veld waar kennis wordt uitgewisseld tussen beheerders, onderzoekers en beleidsmakers. Nieuwe en specifieke inzichten uit recent onderzoek over een bepaald beheer-gerelateerd onderwerp worden gepresenteerd en in de middag worden in het veld ervaringen uitgewisseld over de toepasbaarheid van deze kennis in de praktijk.
Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle veldwerkplaatsen op www.veldwerkplaatsen.nl
Van alle gehouden veldwerkplaatsen zijn de presentaties en de verslagen (infobladen) te vinden op de website van de veldwerkplaatsen onder Presentaties en kennisbladen.