Close Menu

Rivierenlandschap:

Bovenaan de lijst aan de linkerzijde vindt u de kaart 'Kansrijke locaties overstromingsvlaktes'. Deze kaart hoort bij het afgeronde OBN onderzoek 'Natte overstromingsvlakten in het rivierengebied: ecologisch functioneren en ontwikkelkansen'.

In de lijst aan de linkerzijde vindt u vier factsheet, drie posters en twee kansenkaarten. Deze producten horen allen bij het afgeronde OBN onderzoek naar 'Herstel en ontwikkeling van kwelmilieus langs de Terrassenmaas'

Middenin de lijst vindt u twee bijlagen behorend bij het OBN onderzoek 'Herstel en ontwikkeling van laagdynamische en aquatische systemen' Deze geven de potenties voor laagdynamische systemen (bijlage 1) en de potenties voor de bijbehorende soortgroepen (bijlage 2)

Onderaan vindt u zes kaarten die voor de verschillende onderdelen van het rivierengebied de potenties voor laagdynamische systemen weergeven. Deze kaarten horen bij het afgeronde OBN onderzoek 'Herstel en ontwikkeling van laagdynamische en aquatische systemen'