Close Menu

Rivierenlandschap:

Aan de linkerkant vindt u een serie kaarten die de ouderdom van al het bos en struweel langs de Nederlandse riviertakken weergeeft. Deze kaarten zijn medio 2014 gemaakt naar aanleiding van het programma stroomlijn van Rijkswaterstaat. Deze kaarten kunnen worden beschouwd als 'attentie' kaarten voor het voorkomen van oud bos, welke zeer waardevol kunnen zijn als standplaats voor mossen en planten. Een toelichting op de onderliggende GIS-analyse, het gebruik van de kaarten en de legenda vindt u hier.